Основаната пред 1991г. фирма „Schneider Kft.“ е представител на „ABUS Kransysteme GmbH“ в Унгария и e водещa в производството и продажбата на кранове и кранови компоненти.

Поради големия интерес към продуктите на ABUS, фирма „Schneider Kft.“ разширява своята дейност в Източна Европа. Поетапно открива представителства в Румъния – 2004, България – 2008, Беларус – 2010 и в други рускоговорящи страни от ОНД. Фирма „Schneider Kft.“ прилага система за управление на качеството: ISO 9001:2000 и ISO 3834

Обслужването на клиенти на българския пазар с ABUS кранове и подемни съоръжения се извършва в сътрудничество с фирма „Пенков-Крансистем ООД“, официален представител на „Schneider Kft.“.

„Schneider Kft.“ разполага с екип от над 50 служители и работници. Това са изключително опитни кадри: сертифицирани заварчици, техници и мениджъри с висше техническо и икономическо образование. В ежедневната си работа компанията се позовава на два основни принципа: гъвкавост и непрекъснато развитие. Максимално съдействие и внимание на партньорите е неразделна част от фирмената политика.

Бъдете внимателни! Закупуване на оборудване от случайни продавачи, които не са оторизирани дилъри е рисковано и е свързано със сериозни проблеми, произтичащи от нелоялна конкуренция, невярна информация, неоригинални ABUS резервни части и липса на сертификати.

„Schneider Kft.“ и „Пенков-Крансистем ООД“ – са лоялна и надеждна комуникация между вас и продуктите на ABUS. Сътрудничество с тях е ключът към сигурността на Вашите инвестиции в оборудването с подемни съоръжения и кранове.