Осигурители срещу сблъсък

Осигурители срещу сблъсък Прилага се за да се предотврати сблъсък в случай, че по един и същи подкранов път се движат два или повече крана. Освен това и при специални …

Носачи на задвижването

Носачи на задвижването Металната конструкция на корпуса на задвижването е изчислена по DIN15018. Комплектното механизирано разкрояване на конструкцията дава висока геометрична прецизност. Закрепването на носача/ите на задвижването към главният/ите носач/и …

Кръстовиден лостов превключвател

Кръстовиден лостов превключвател Изпълнява ролята на краен електрически изключвател. Задейства автоматичното поетапно редуциране на скоростта и спиране на движението на кранове или колички в края на релсовия път. Друго място …

Кабели за управление

Кабели за управление В случай, че ABUCommander ще се прилага при подемници, произведени от различни от ABUS производители е необходима допълнителна букса с облекчаваща натоварването скоба – BJ24 (с номер …

Захранващи табла

Захранващи табла Захранващите табла са : Трифазни Клас на защита: IP65 Отварящи се С включени в доставката закрепващи кутията и кабелите материали.

Електро-монтажни материали

Електро-монтажни материали PVC-Плоски кабели За енергийни и управленчески функции Пригоден за придвижване с кабелни колички по С-шини За сухи, влажни и мокри помещения Среда на работа-PVC:Т -20°C + 60°C PVC-Кръгли …

ABUCommander-окачен манипулатор

ABUCommander-Окачен манипулатор (бутониера) ABUCommander от типа НТ са предназначени за управление предимно от пода на машини и всички подемни съоръжения (телфери, кранове портални кранове и др.). Могат да се прилагат …