Технически данни

Технически данни на ABUS Електро-верижни телфери Технически данни на стационарни ABUS електро-верижни телфери Таблица 1 с основни размери на ABUS GMC, GM2, GM4, GM6, GM8: Тип Ширина Дължина Височина Закрепваща …

Серийно изпълнение

Серийното изпълнение при GM2, GM4, GM6, GM8. В доставката на всеки ABUS електро-верижен телфер е включено още: манипулатор с управляващ кабел, резервоар за веригата, монтирана верига и щекер-букси за захранването. …

Осигурители срещу сблъсък

Осигурители срещу сблъсък Прилага се за да се предотврати сблъсък в случай, че по един и същи подкранов път се движат два или повече крана. Освен това и при специални …

Носачи на задвижването

Носачи на задвижването Металната конструкция на корпуса на задвижването е изчислена по DIN15018. Комплектното механизирано разкрояване на конструкцията дава висока геометрична прецизност. Закрепването на носача/ите на задвижването към главният/ите носач/и …

Кръстовиден лостов превключвател

Кръстовиден лостов превключвател Изпълнява ролята на краен електрически изключвател. Задейства автоматичното поетапно редуциране на скоростта и спиране на движението на кранове или колички в края на релсовия път. Друго място …

Кабели за управление

Кабели за управление В случай, че ABUCommander ще се прилага при подемници, произведени от различни от ABUS производители е необходима допълнителна букса с облекчаваща натоварването скоба – BJ24 (с номер …

Захранващи табла

Захранващи табла Захранващите табла са : Трифазни Клас на защита: IP65 Отварящи се С включени в доставката закрепващи кутията и кабелите материали.