ABUS Стенен конзолен кран – LWХ

ABUS Стенен конзолен кран – LWX

• Високо положение на куката

• Леко въртене на стрелата на ръка

• Електро задвижване на телфера по стрелата (опция)

Товароносимост: до 0,5 тона
Обхват: до 7 метра