ABUS колонен конзолен кран-LSХ

ABUS колонен конзолен кран – LSX

  • Високо положение на стрелата
  • Не високи изисквания към пода или фондамента
  • Леко въртене на стрелата на ръка
  • Електро задвижване на телфера по стрелата (опция)
Товароносимост: до 0,5 тона
Обхват: до 7 метра
Завъртане до 270°