ABUS Електро-верижен телфер ABUCompact GM8

ABUS Електро-верижен телфер ABUCompact GM8

  • Серийно изпълнение с управление ABUCommander
  • Две скорости на подем – серийно
  • Защита на управлението: 48V -серийно
  • Височина на повдигане: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / м
  • Собствена маса: 93 до 133 кг (според височина на подема)
Товароносимост при единична верига: до 2000 кг и скорост на подема до 20 м/мин
Товароносимост при двойна верига: до 4000 кг и скорост на подема до 10 м/мин

Чертежи и технически данни на GM8 ще откриете на страница ABUS Електро-верижните телфери“

Товароносимост: до 4000 кг
Скорост на подем: до 20 м/мин