ABUS Електро-верижен телфер ABUCompact GM4

ABUS Електро-верижен телфер ABUCompact GM4

  • Серийно изпълнение с управление ABUCommander
  • Две скорости на подем – серийно
  • Височина на повдигане: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 /м
  • Собствена маса: 35 до 55 кг (според височина на подема)
Товароносимост при единична верига: до 630кг и скорост на подема до 20м/мин
Товароносимост при двойна верига: до 1250кг и скорост на подема до 10м/мин

Чертежи и технически данни на GM4 ще откриете на страница „Още за ABUS Електро-верижните телфери“

Товароносимост: до 1250 кг
Скорост на подем: до 20 м/мин