ABUCommander-окачен манипулатор

ABUCommander-Окачен манипулатор (бутониера)

ABUCommander от типа НТ са предназначени за управление предимно от пода на машини и всички подемни съоръжения (телфери, кранове портални кранове и др.). Могат да се прилагат както при директно, така и при защитно управление. Устойчиви на масла, мазнини, горива, течности соли, миални препарати. АBUCommander съответства на защитен клас IP65 по IEC60 529 и може да работи при температура на околната среда от -25°С до +70°С. Различни от тези условия на работа и изисквания трябва да бъдат съгласувани с производителя.

За използване не по предназначение се счита още:

  1. Придвижване на товара чрез кабела за управление, съответно манипулатора
  2. Повреди по бутониерата причинени поради непредпазливост
  3. Щракане с бутоните

Предписания при инсталация и работа:

  1. При електро захранването да се съблюдават най-общите електро-инсталационни предписания.
  2. Да се съблюдават мерките за безопасност при работа с продуктите на ABUS.

IEC 60364

  1. Предписания за изграждане на силнотокови съоръжения с напрежение до 1000V.

IEC 60204

  1. Предписания за изграждане на обработващи и преработващи машини
  2. При приложение в други области трябва да се съблюдават съответните изисквания.

Други указания
АBUCommander е конструиран съобразно ергономичните лицеви точки. Леко извитата по вертикалата конструкция на пулта дава възможност за лесно управление и непричиняващо умора положение на ръката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *