Системи за измерване теглото на товара LIS-SE и LIS-SV

Системa за измерване теглото на товара LIS-SE
Системa за измерване теглото на товара LIS-SE

Системa за измерване теглото на товара LISSE

ABUControl е универсална система за установяване и обработка теглото на товара. Тя обработва данните чрез напрежението и силата на тока към трите фази към подемния електродвигател. Интегрирани са функциите <Осигуряване срещу претоварване>, <Изписване теглото на товара върху дисплея на окачената бутониера> и <Памет на общия товар>.

 

 

 

 

Система за измерване теглото на товара LIS-SV
Система за измерване теглото на товара LIS-SV

Система за измерване теглото на товара LISSV

Тази система за идентификация на товара предлага всички функции на системата LIS-SE, като тук  се обобщават както данните от тока на подемния електро двигател, така също и данните получавани от допълнително интегрирани

измервателни сензори за товара. Системата LIS-SV намира широко приложение  при кранове с повече повдигащи устройства и изискването за ограничаване на сумарния товар. Системата осигурява висока точност на показанията на дисплейя, който може да бъде монтиран на висящата бутониера или да показва данните на табло с големи цифри (виж снимките по-долу).