Осигурители срещу сблъсък

Осигурители срещу сблъсък

  • Прилага се за да се предотврати сблъсък в случай, че по един и същи подкранов път се движат два или повече крана. Освен това и при специални изисквания – например: спазване на предварително зададено минимално отстояние.
  • Системата за осигуряване срещу сблъсък на ABUS е на основата на електронно измерване на разстоянието между крановете, чрез фотооптика и насрещен рефлектор и е свързанa както със защитното управление на крана с 230V така и директно със спирачките на задвижването.
  • Дистанцията на изключване може да се настройва до максимален обхват на фотооптиката и рефлектора.
  • Серийното оборудване включва: превключване на по-ниска скорост на движение при приближаване и крайно изключване.
  • В доставката е включено оборудване и за двата крана: 2 комплекта фотооптика, 2 рефлектора, монтажни и закрепващи материали.