Командни табла за кран и количка (KS) и (SKR)

1. Командни табла за кран и количка (KS) и (SKR)
1.1 Общо за таблата

ABUS командните табла са оборудвани с надеждни и мултифункционални компоненти, даващи възможност за покриване на много широк диапазон дейности. Всички движения са двустепенни: прецизно и бързо.
Таблата са:

 • Cъобразени с DIN EN 60439-1 BGV A2
 • Метална кутия в цвят син по RAL 5017
 • Клас на защита IP55
 • Капака се заклучва с квадрат 8мм
 • Всички входове за кабели и щекери са осигирени против развиване, съответно изключване
 • В таблото е приложена схема на свързване
 • Работно напрежение: 400V, 3/PE, 50Hz
 • Напрежение-управление: 230V, 50Hz
 • Друг вид напрежения-според запитване
 • Пусковият ток може да надвишава номиналния до 6 пъти
 • Всички управления са осигурени с клеми за бърз монтаж и са осигурени против вибрации и саморазвиване.

1.2 Описание на командно табло за кран и количка-(KS)

Таблото за управление на кран и количка (едновременно) (KS) се монтира на моста на крана. За управлението на копличката са предвидени 4бр. кабели (1х главен, 1х помощен за подем, 1х задвижване количка, 1х ограничител подем). На количката се монтира още едина междинна, снабдена с клеми кутия.
Това командно табло е предназначено за мостови и конзолни кранове, чийто колички са произведени от различни от ABUS производители.
При поръчка на (KS) трябва да се зададът: мощност, номинален и пусков ток, а така също и вид захранване на подемника.

Електро-оборудването на табло (KS) включва:

 • Поединично осигуряване с предпазители на всички задвижващи групи
 • Предварително подготвени клеми за включване на управлението към:
 • Подемен мотор-главен ход
 • Подемен мотор-прецизен ход
 • Изключвател(преден/краен) за движение на крана и на количката
 • Фото-електронен изключвател за движение на крана
 • Сигнално устройство
 • Трансформатор с първичен и секунден-предпазители
 • Главен ключ на крана
 • Токово захранване чрез щекер със заключване срещу изваждане
 • Главен предпазител
 • Релета с леко превключване на движението на крана
 • Бързи щекер-връзки към:
  • Приематела на тока от мрежата -1бр.
  • Задвижващите крана ел.мотори -2бр.
  • Захранващ количката кабел -1бр.
  • Управляващ количката кабел -1бр.

1.3 Описание на разделено командно табло за кран и количка-(SKR)

Командното табло при този вид управление е разделено на: монтирано на моста на крана-(SKR) и на количката-(SKA).При този вид управление, за захранване на количката, принципно са предвидени 2 плоски кабела (1х захранващ и 1х команден). Електроинсталацията на всеки ABUS мостов кран е предварително конфекционирана с кабели, щекери и задвижващи колички към тях (към количката, към крана и към управлението и са включени в доставката).Този вид управление е предвидено в случай, че на кран непроизведен от ABUS, ще се монтира ABUS електро въжен подемник.

Електро-оборудването на табло (SKR) включва:

 • Токово захранване чрез щекер със заключване срещу изваждане
 • Главен предпазител
 • Предпазител на ел. моторите за движение на крана
 • Трансформатор 400/230V
 • Главен ключ на крана
 • Релета с леко превключване на движението на крана
 • Предварително подготвени клеми за включване на управлението към:
  Изключвател(преден/краен) за движение на крана
  Фото-електронен изключвател за движение на крана
  Сигнално устройство
 • Бързи щекер-връзки към:
  • Приематела на тока от мрежата -1бр.
  • Задвижващите крана ел. мотори -2бр.
  • Захранващ количката кабел -1бр.
  • Управляващ количката кабел -1бр.