Електро-монтажни материали

Електро-монтажни материали

PVC-Плоски кабели

 • За енергийни и управленчески функции
 • Пригоден за придвижване с кабелни колички по С-шини
 • За сухи, влажни и мокри помещения
 • Среда на работа-PVC:Т -20°C + 60°C

PVC-Кръгли кабели

 • За енергийни и управленчески функции
 • За сухи, влажни и мокри помещения
 • Да не се използва на открито без UV-защита
 • Среда на работа-неподвижен: Т -30°C + 80°C

PVC-Кръгли кабели

 • За управленчески функции
 • Със стоманена сърцевина
 • За сухи, влажни и мокри, помещения, така също и на открито
 • Среда на работа-подвижен: Т -30°C + 55°C
Закрепващи кабелите гайки
за кръгли кабели за плоски кабели
Скоби за закрепване на кабелите
за кръгли кабели
(самозалепващи)
за плоски кабели
(самозалепващи)
за универсални скоби
(за С–шини: 32мм)