Видове закрепване на ABUS колонни конзолни кранове

Видове закрепване на Колонни конзолни кранове

1. Фундамент и анкери, предварително бетонирани

Пригоден за всички модели колонни конзолни кранове

2. Фундамент с ABUS универсални анкери

Използва се когато крана променя позиционирането си. Пригоден за всички модели колонни конзолни кранове

3. Междинно плате върху бетонен под

Квадратно метално плате, за което се закрепва колоната на крана, се анкерира в предварително бетонирани в бетона анкери. Пригоден за всички видове колонни конзолни кранове.

4. Междинно плате върху бетонен под/таван

Прилага се в случай, че крана ще работи на второ ниво/етаж. Прилага се в съответствие с товароносимостта на пода, за всички модели колонни конзолни кранове

5. Кръгло плате, което с помощта на дюбели за бетон се закрепва за пода

Прилага се основно при колонни конзолни кранове LS и LSX.