Компоненти

Компонентите в Програмата на ABUS за допълнителни приспособления осигуряват възможността крановете на ABUS да се напасват перфектно в зависимост от Вашите индивидуални изисквания. От енергийната верига до дистанционното радиоуправление, от осветлението на крана до системата за измерване на товара, при което със сигурност не остава неизпълнено желание.